Κύριες Δραστηριότητες
Περιβάλλον
single activity slider image
single activity slider image
single activity slider image

Αξιοποίηση βιοαερίου από ΧΥΤΑ

/ ΗΛΕΚΤΩΡ

Η ΗΛΕΚΤΩΡ κατέχει σημαντική τεχνογνωσία στην ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου που παράγεται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), καθώς και στο σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση δικτύου άντλησης βιοαερίου. Στο χαρτοφυλάκιό της συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή και η λειτουργία της μεγαλύτερης εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο ΧΥΤΑ στην Ευρώπη ισχύος 24,2 MWe, της ΒΕΑΛ (Βιοαέριο Ενέργεια Άνω Λιόσια, Φυλή) και η αντίστοιχη εγκατάσταση βιοαερίου ισχύος 5 MWe στους Ταγαράδες, Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένεται εντός του 2019 να τεθεί σε λειτουργία και ηνέα μονάδα ισχύος 3,52 MWe στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της ΒΕΑΛ καταναλώνει περίπου 12.000 m3 βιοαερίου/ώρα, το οποίο αντλείται από το πεδίο μέσω δικτύου κάθετων και οριζοντίων αγωγών και οδηγείται στο σταθμό όπου, μετά από ψύξη, αφύγρανση και επεξεργασία του, αξιοποιείται στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης. Μέρος τηςθερμικής ενέργειας του κυκλώματος ψύξης των μηχανών αξιοποιείται στους εξατμιστές της παρακείμενης μονάδας επεξεργασίας των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ  (ΕΔΣΝΑ).

Το κύριο όφελος από τη λειτουργία του σταθμού της ΒΕΑΛ, πέραν της ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (συμπαραγωγή), είναι περιβαλλοντικό και συνίσταται στην αξιοποίηση του μεθανίου (CH4), που αποτελεί κύριο συστατικό (50% κ.ό.) του βιοαερίου και είναι 21 φορές δραστικότερο του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) όσον αφορά την επίδραση του στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ο σταθμός παράγει περίπου 170.000 MWh ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση υποκαθιστώντας ορυκτά καύσιμα που θα απαιτούνταν για την αντίστοιχη παραγωγή ενέργειας, ενώ παράλληλα η λειτουργία του συμβάλλει – με την αξιοποίηση του εκλυόμενου CH4 –στη μείωση της έκλυσης στην ατμόσφαιρα περίπου 420.000 τόνων εκπομπών CO2 σε ετήσια βάση.

Η ΒΕΑΛ Α.Ε. λειτουργεί από το 2001 και είναι σύμπραξη της ΗΛΕΚΤΩΡ με την Αυστραλιανή Energy Developments Ltd με συμμετοχή της κάθε εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο κατά 50%.

KEY INFORMATION

Project:

Βιοαέριο Ενέργεια Άνω Λιόσια (ΒΕΑΛ)

Type:

Παραγωγή Ενέργειας από Απόβλητα

Location:

Αττική, Ελλάδα