Εργαζόμενοι

 

Υπεύθυνη Πολιτική για τους Ανθρώπους μας

 

Βασικός στόχος και στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι η προστασία, η υποστήριξη και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου αποτελούν την κινητήρια δύναμη και το πιο σημαντικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Η επιτυχία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών εταιρειών της, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, οφείλεται στους ανθρώπους της, οι οποίοι με τις γνώσεις, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους, παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε πελάτες και συνεργάτες.

Ο Όμιλος επενδύει στην εργασιακή ευημερία των ανθρώπων του και στη διαμόρφωση ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος, μεριμνώντας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, την εκπαίδευση και την ανάπτυξή τους, τις ίσες ευκαιρίες και τη στήριξη της διαφορετικότητας.

Με βασικό γνώμονα την ικανοποίηση, την ευημερία και την επιβράβευση των εργαζομένων, καθώς και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ευνοεί την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, ο Όμιλος διασφαλίζει τα ακόλουθα για τους ανθρώπους του:

  • Παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζόμενους, αποφεύγοντας οποιαδήποτε διάκριση σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, τις πεποιθήσεις και τις φυσικές ικανότητες.
  • Επιλογή του προσωπικού με βάση αξιοκρατικές και αξιόπιστες μεθόδους.
  • Προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων και των πελατών του.
  • Αξιολόγηση με αξιοκρατικά κριτήρια και με σεβασμό στην αρχή της ισότητας της απόδοσης των εργαζομένων του.
  • Μέριμνα για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και την προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες.
  • Μεγάλη βαρύτητα στην υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
  • Πολιτική κατά της βίας στο χώρο εργασίας.
  • Τήρηση υπεύθυνης περιβαλλοντικής στάσης και συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς.
  • Ενημέρωση του προσωπικού για οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να προκύψει στον τρόπο λειτουργίας του Ομίλου και των θυγατρικών του, σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογο της πολυπλοκότητας των ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν.