Κοινωνία

Συνεισφορά στην Κοινωνία

Στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου είναι να επιχειρεί υπεύθυνα απέναντι στην Κοινωνία, μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, ώστε να αυξάνει τη θετική του επίδραση και να επιστρέφει αξία σε αυτή. Βασικό μέλημα του Ομίλου μέσα από τη συνολική του επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και αμοιβαίου σεβασμού με τις τοπικές κοινωνίες, μέσα στις οποίες δραστηριοποιείται.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί προγράμματα με άξονα την ουσιαστική υποστήριξη των κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη και δράσεις που προάγουν την πολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και παράλληλα ευαισθητοποιούν τους εργαζομένους.

O Όμιλος κάθε χρόνο από την έναρξη της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα έως σήμερα, εστιάζει τις κοινωνικές πρωτοβουλίες και δράσεις του στην υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω της παροχής ειδών πρώτης ανάγκης, είτε απευθείας είτε μέσω της συνεργασίας, με τη μορφή οικονομικής υποστήριξης, με αξιόπιστους και αναγνωρισμένους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, κοινωνικές δομές, (όπως π.χ. ορφανοτροφεία) και ιδρύματα.

Παράλληλα, ο Όμιλος στέκεται διαχρονικά δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, μεριμνώντας για την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως πχ. έκτακτα καιρικά φαινόμενα, αναλαμβάνοντας εκχιονισμούς δρόμων ή αποκατάσταση οδοστρώματος, καθώς και υποστηρίζοντας οικονομικά τοπικούς συλλόγους, όπως για παράδειγμα αθλητικά σωματεία, χορωδίες, πολιτιστικά κέντρα.