Νόμος 3556/2007
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

(Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει από τον Νόμο 4374/2016)

Παραθέτονται σχετικά αρχεία:

 

 

Τα ανωτέρω, μαζί με το ημερολόγιο των ημερών διαπραγμάτευσης για το 2007, έχουν ήδη αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.cmc.gov.gr.

Για τυχόν διευκρινήσεις επί των ανωτέρω, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με την Εταιρεία (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ. 210 8185075).