Εταιρική Διακυβέρνηση
Διοικητικό Συμβούλιο (Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ)
Παρουσίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ