Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ είναι η εταιρεία που κυριολεκτικά άνοιξε το δρόμο των μεγάλων Έργων Παραχώρησης στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας σχετικές συμβάσεις ήδη από τη δεκαετία του 1990. Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον τομέα των παραχωρήσεων καλύπτοντας όλο το φάσμα δραστηριοτήτων παραχώρησης: χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία.

Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ εν συντομία

Διαθέτοντας πλειοψηφική συμμετοχή στους αυτοκινητοδρόμους Αττική Οδός (65,8%) και Μορέας (71,7%), αλλά και διατηρώντας σημαντικά ποσοστά (17-23%) στους αυτοκινητοδρόμους Ολυμπία Οδός και Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, καθώς και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και διευρύνει συνεχώς το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων της.

Πέραν των αυτοκινητοδρόμων, η εταιρεία συμμετέχει επίσης σε παραχωρήσεις χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων δυναμικότητας 5.639 θέσεων και στη λειτουργία άλλων 2.195 θέσεων.

Επιπλέον, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ έχει ανακηρυχτεί Προτιμητέος Επενδυτής στο διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου, της μεγαλύτερης μαρίνας των Βαλκανίων με 1.100 θέσεις ελλιμενισμού, για περίοδο 40 ετών. Η παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου προβλέπει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης της χερσαίας ζώνης συνολικής επιφάνειας 210.000 τ.μ. για ευρείες χρήσης τουρισμού, πολιτισμού και αναψυχής, γεγονός που επιτρέπει την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης τουριστικής επένδυσης της τάξεως των €50 εκατ. στο ταχέως αναπτυσσόμενο παράκτιο μέτωπο της ελληνικής πρωτεύουσας.

€240,6 εκατ.

Κύκλος Εργασιών το 2018

755 Χιλιόμετρα

Αυτοκινητοδρόμων υπό Διαχείριση

450.000

Διευλεύσεις Οχημάτων κατά μέσο όρο ημερησίως