Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η μητρική εταιρεία του Ομίλου, μετά τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, θυγατρικής του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αποτελεί τον κεντρικό βραχίονα του Ομίλου στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τον 2ο μεγαλύτερο παραγωγό αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εν συντομία

Η πλήρης ενσωμάτωση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ αντανακλά τη δέσμευση του Ομίλου για ενίσχυση της παρουσίας του στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στο στόχο του να εξελιχθεί σε βασικό παίκτη όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, καθώς μπορεί να αξιοποιήσει την παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε περισσότερες από 25 χώρες.

Σήμερα, ο Κλάδος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει σε λειτουργία έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 296 MW, τα οποία βρίσκονται σε όλη την ελληνική επικράτεια, από τη Θράκη έως την Κρήτη και από την Κεφαλλονιά ως τη Λέσβο, αξιοποιώντας το σημαντικό ενεργειακό δυναμικό της χώρας σε ΑΠΕ.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η υλοποίηση επενδυτικού πλάνου που προβλέπει την κατασκευή 5 νέων αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 196 MW σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία και Θράκη.

Επιπλέον, έργα 86 MW είναι έτοιμα προς κατασκευή και 377 MW έργων ΑΠΕ (κυρίως Αιολικά Πάρκα) βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

2ος

Μεγαλύτερος Παραγωγός Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα

18

Αιολικά Πάρκα σε Λειτουργία

296 MW

Εγκατεστημένης Ισχύος

196 MW

Αιολικών Πάρκων υπό κατασκευή