Ενημέρωση Επενδυτών
Εταιρικές Πράξεις
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
10/12/2007
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Λόγω απορρόφησης της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
18.153.985 κοινές ονομαστικές
Ονομαστική αξία των μετοχών
20/12/2007
Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών
1,03 ΕΥΡΩ
Συνολικός αριθμός μετοχών μετά την εταιρική πράξη
177.001.313
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου
182.311.352,39 ΕΥΡΩ
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
15/12/2005
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Λόγω απορρόφησης δραστηριοτήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της διασπώμενης ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση
(Εγκριση διάσπασης της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ με απορρόφηση από τις εταιρίες ΕΛΤΕΒ και ΤΡΙΓΩΝΟΝ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
30.459.174 κοινές ονομαστικές
Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών
30/12/2005
Ονομαστική αξία των μετοχών
0,81 ΕΥΡΩ
Συνολικός αριθμός μετοχών μετά την εταιρική πράξη
128.388.154 κοινές ονομαστικές
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου
91.155.589,34 ΕΥΡΩ
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
24/6/2004
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κεφαλαιοποίηση Υπεραξίας ακινήτων Ν. 3229/2004

ΕΚΔΟΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Αριθμός νέων μετοχών
21.398.026 κοινές ονομαστικές
Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών
27 Ιουλίου 2004
Ονομαστική αξία των μετοχών
0,71 ΕΥΡΩ
Συνολικός αριθμός μετοχών μετά την εταιρική πράξη
128.388.154 κοινές ονομαστικές
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου
91.155.589,34 ΕΥΡΩ
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
28/6/2002
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Με απορρόφηση της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

Αριθμός νέων μετοχών
8.747.974 κοινές ονομαστικές
Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών
5 Αυγούστου 2002
Ονομαστική αξία των μετοχών
0,71 ΕΥΡΩ
Συνολικός Αριθμός μετοχών μετά την εταιρική πράξη*
106.990.128* κοινές ονομαστικές
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου
75.962.990,88 ΕΥΡΩ
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
27/6/2001
ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για να εκφραστούν αμφότερα και σε ΕΥΡΩ

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά
28.500.000 δρχ. (83.639 ΕΥΡΩ)
Ονομαστική αξία των μετοχών
211,265 δρχ. (0,62 ΕΥΡΩ)
Συνολικός Αριθμός μετοχών μετά την εταιρική πράξη
100.000.000 κοινές ονομαστικές
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου
62.000.000 ΕΥΡΩ
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
21/09/2000
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Αριθμός νέων μετοχών
40.000.000 νέες μετοχές
Όροι νέων μετοχών
10 νέες για 10 παλαιές
Τιμή έκδοσης
1.100 δρχ. (3,23 ΕΥΡΩ) ανά μετοχή
Περίοδος εγγραφών
Από 10 Νοεμβρίου, 2000 ως 11 Δεκεμβρίου, 2000
Ημερομηνία διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
4 Ιανουαρίου, 2001
Συνολικά έσοδα έκδοσης
44 δις. δρχ. (129 εκατ. ΕΥΡΩ)
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
21/09/2000
ΕΚΔΟΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Αριθμός νέων μετοχών
20.000.000
Όροι νέων μετοχών
5 νέες για 10 παλαιές
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
20/09/1999

(η διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση του 50,01% των μετοχών της ΑΚΤΩΡ)

Αριθμός νέων μετοχών που εκδόθηκαν
18.000.000 κοινές ονομαστικές
13.500.000 στους μετόχους της ΑΚΤΩΡ,
1.200.000 στη διοίκηση της ΑΚΤΩΡ,
3.300.000 στους υπάρχοντες μετόχους
Όροι της αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
3 νέες για 20 παλαιές
Ονομαστική αξία των μετοχών
210 δρχ. (0,62 ΕΥΡΩ)ανά μετοχή
Τιμή έκδοσης
3.250 δρχ. (9,54 ΕΥΡΩ)
Περίοδος εγγραφών
Από 19/11/99 μέχρι 20/12/99
Συνολικά έσοδα έκδοσης
58.500.000.000 δρχ (1.171.680.117 ΕΥΡΩ)
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
7/09/1998
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Κεφάλαιο που εκδόθηκε
15.400.000.000 Δρχ.
Όροι αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
1 νέα για 1 παλαιά
Τιμή έκδοσης νέων μετοχών
1.400 δρχ. (4,11 ΕΥΡΩ)
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μετά την εταιρική πράξη
4.620.000.000 Δρχ.
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
8/05/1997
CAPITAL INCREASE BY CASH PAYMENT
Capital issued
GRD 7,700,000,000
Terms of capital increase by cash payment
1 new for each 1 old
New shares issuing price
GRD 1,400
New shares issued
5,500,000 common registered
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
ΘΕΜΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
19/01/1994
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Συνολικά έσοδα έκδοσης
3.520.000.000 Δρχ.
Τιμή διάθεσης μετοχών
3.200 Δρχ.
Εκδοση Νέων Μετοχών με δημόσια εγγραφή
1.100.000 κοινές ανώνυμες