Καταστατικό

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε από την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε και εμπεριέχει τον εσωτερικός κανονισμός του οργανισμού που καθορίζει το σκοπό και τη λειτουργία του.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Καταστατικό πατώντας το download pdf επάνω δεξιά.