Διοίκηση
Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις

Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών

Από τον Ιούλιο 2018 οπότε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Διοίκηση ανέλαβε τα καθήκοντά της, τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και οι επιμέρους Επιτροπές συνεδριάζουν τακτικά.
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14) Συνεδριάσεις Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (2) Συνεδριάσεις Επιτροπής Αμοιβών (5) Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ 100% - - -
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 100% - - -
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 100% - - -
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ 93% 100% 100% -
ΤΑΚΗΣ ΔΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ 93% - - -
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 100% 100% - -
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 87% - 100% 100%
ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ) ΜΑΡΚΑΚΗ 100% - 100% -
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 100% 100% - 100%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
100%
Συνεδριάσεις Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (2)
-
Συνεδριάσεις Επιτροπής Αμοιβών (5)
-
Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
100%
Συνεδριάσεις Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (2)
-
Συνεδριάσεις Επιτροπής Αμοιβών (5)
-
Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
100%
Συνεδριάσεις Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (2)
-
Συνεδριάσεις Επιτροπής Αμοιβών (5)
-
Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
93%
Συνεδριάσεις Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (2)
100%
Συνεδριάσεις Επιτροπής Αμοιβών (5)
100%
Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
ΤΑΚΗΣ ΔΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
93%
Συνεδριάσεις Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (2)
-
Συνεδριάσεις Επιτροπής Αμοιβών (5)
-
Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
100%
Συνεδριάσεις Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (2)
100%
Συνεδριάσεις Επιτροπής Αμοιβών (5)
-
Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
87%
Συνεδριάσεις Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (2)
-
Συνεδριάσεις Επιτροπής Αμοιβών (5)
100%
Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
100%
ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ) ΜΑΡΚΑΚΗ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
100%
Συνεδριάσεις Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (2)
-
Συνεδριάσεις Επιτροπής Αμοιβών (5)
100%
Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
-
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (14)
100%
Συνεδριάσεις Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (2)
100%
Συνεδριάσεις Επιτροπής Αμοιβών (5)
-
Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (4)
100%